האם יש הצדקה לסטות ממושגי הדין הכללי ולקבוע כלל ייחודי לצורך חוק מיסוי מקרקעין?

כדי להגיע לחקר המהות הכלכלית האמיתית של העסקה, אין די בפרשנות גמישה של מושגים בחוק המס העומד לדיון.

"יש צורך, לא אחת, לחרוג גם מהכסות החיצונית שנתנו הצדדים לעסקה ביניהם במסגרת החוזה הכתוב, המגדיר את תנאי ההתקשרות", אמר עו"ד אילן שרקון.

להמשך קריאה

זכויות בניה כ"זכות במקרקעין" לעניין מיסוי מקרקעין

זכויות הבניה הן ממאפייניה המרכזיים והבולטים ביותר של הקרקע. על פיהן נקבעת במידה מכרעת מהותה של הקרקע; נקבעים השימושים האפשריים בה ואף שוויה של הקרקע נגזר מהן.

להמשך קריאה

זכות הבניה בין הפקעה לזכות

זכויות קניין במהותן, קובעות פשיטא את סוג והיקף השימושים השונים של בעל הזכות במקרקעין – כגון בעלות, שכירות, משכנתא וכדומה. זכויות הקניין הינן זכויות הפרט בקרקע וחוק המקרקעין מגדיר ומאפיין את הזכויות השונות ואופן ההגנה עליהן.

להמשך קריאה

עו"ד אילן שרקון: "הורדת מחירי הדיור גרמה למשבר חמור בדירות היוקרה"

"מחירן של דירת היוקרה היו יציבים עד לפני מספר שינים", ציין עו"ד שרקון. "בשל כך, משקיעים רבים החליטו לקחת הלוואות גדולות מהבנק לצורך רכישת דירת יוקרה"

בראיון לאתר "גלובס", התייחס עורך הדין אילן שרקון, ממשרד שרקון, בן עמי, אשר ושות', למשבר החמור בדירות היוקרה בישראל: "מחירן של דירת היוקרה פשוט גבוה. הוא אמנם עדיין לא הגיע לתל אביב, אך לסביון ולהרצליה פיתוח דווקא כן".

"מחירן של דירת היוקרה היו יציבים עד לפני מספר שנים", ציין עו"ד שרקון. "בשל כך, משקיעים רבים החליטו לקחת הלוואות גדולות מהבנק לצורך רכישת דירת יוקרה. הם ציפו שהמחירים ימשיכו לעלות ושההשקעה שלהם תשתלם, אך הם נקלעו לקושי בעקבות המשבר".

לעוד מדבריו של עו"ד אילן שרקון ב"גלובס"

לכתבות נוספות של אילן שרקון בגלובס לחצו כאן

זכויות הבניה – ככלי חברתי

מושג הקניין מחדד שאלות ערכיות שדיני הקניין מציגים, אולם נראה כי עם כינונו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מתחזקים עקרונות המבקשים להגן על קניינו של הפרט, בין היתר גם משרירות שלטונית.

להמשך קריאה

זכות הבניה ככלי תכנוני

הדעה הרווחת בקרב העוסקים בהיבטים תכנוניים של זכות הבניה, כפי שהוצגה לעיל, גורסת כי על פניו כי זכות הבניה מהווה כלי תכנוני בלבד, קרי זכות הנובעת משיעור הבניה המותר על הקרקע.

להמשך קריאה

התפתחות זכויות הבניה ככלי רגולטורי

זכויות הבניה יוצקות תוכן וערך כלכלי למקרקעין. כדי לעמוד על טיבן של הזכויות, היקפן ומשמעותן, נבחן את השינוי ההיסטורי בתפיסת הפרט והממשל הנוגעות לזכות הקניין וזכויות הבניה, כנגזרת עיקרית מאגד הזכויות והערכים היוצרים, למעשה, את הזכות לבעלות על הקרקע. זכויות הבניה יוצקות תוכן וערך כלכלי למקרקעין.

להמשך קריאה