מתוך הספר של עו”ד שרקון | היחס שבין דיני התכנון והבניה לזכויות קנייניות

עו”ד אילן שרקון מסביר כי דיני הקניין עניינם בשמירה על האינטרס הקנייני של הפרט והם בוחנים ומגדירים את זכויות הצדדים בעסקת מקרקעין. לעומתם, דיני התכנון והבניה עניינם בתכנון מקצועי של המקרקעין והם מסדירים את אופן השימוש בהם. דיני התכנון והבניה אינם יוצרים אמנם זכויות קנייניות, אולם הם בהחלט יוצקים תוכן לזכויות הקנייניות וקובעים מצבי תכנון … להמשך קריאה

מתוך הספר של עו”ד אילן שרקון | מבוא לעסקה בזכויות בנייה

המושג של “זכויות בניה” או “אחוזי בניה” קנה לו אחיזה חזקה בכל ענפי דיני המקרקעין. זכויות בניה הנן מקור שבלעדיו אין כגורם משפיע על תוכנה של עסקת המקרקעין, תהא הזכות שהיא לובשת אשר תהיה, בין אם היא נמנית על הזכויות במקרקעין נשוא חוק המקרקעין או זכויות אחרות במקרקעין שאינן בבחינת זכות קנינית מובהקת. “זכויות הבניה” הינן גורם … להמשך קריאה

מתוך הספר של עו”ד שרקון | מהי זכות השותף לעשות בחלקו במקרקעין?

הוראת סעיף 34 לחוק המקרקעין משקפת את התפיסה הבסיסית המעוגנת בדיני הקניין, המכירה בחופש הניתן לבעלים משותף במקרקעין לבצע עסקאות בחלקו במקרקעין המשותפים אף בלא הסכמת יתר השותפים, והמגבילה באורח קוגנטי את היכולת החוזית להצר את החופש האמור. לגבי בתים שאינם רשומים כבית משותף היא משתלבת בגישה הרואה ב”חברות הבית” תאגידים בעלי מהות הקרובה יותר … להמשך קריאה

עו”ד אילן שרקון: אחד המובילים בישראל

באתר ובעיתון המודפס של “כלכליסט” פורסם לאחרונה דירוג DUN’S 100 המונה את 40 משרדי עורכי הדין הבולטים והמובילים בישראל. אחד המשרדים האלו הוא משרד שרקון, בן עמי, אשר ושות’ & נאמן, קינן ושות’, הנחשב לבין המובילים בישראל – בייחוד בתחום התכנון והבנייה. הדירוג המדובר כלל קטגוריות שונות, דוגמת צווארון לבן, סייבר, התחדשות עירונית ועוד. מדובר בדירוג … להמשך קריאה

כיצד יש לסווג את זכות הבניה: מכוח רישיון או כבעלת מאפיינים קנייניים?

אילן שרקון עו"ד

כיצד יש לסווג את זכות הבניה על הציר הנע בין הגישות הרואות בזכות הבניה כזכות מכוח רישיון ובין הגישה הרואה בזכות הבניה כבעלת מאפיינים קניינים וחלק ממארג הזכויות הקניינות הנובעות מכוח הבעלות במקרקעין? ראשית, לדברי עורך דין אילן שרקון, יש לציין, כי בכדי שזכות במקרקעין תהפוך לזכות קניינית עליה למלא אחר אחת מהחלופות הבאות: היותה … להמשך קריאה

זכות הבניה כרישיון או כזיכיון | מתוך הספר ‘זכויות בנייה’ של עו”ד אילן שרקון

לפי עו”ד אילן שרקון, זיכיון – הינו זכות שגוף משפטי זוכה בו לעשיית פעולה בנכס של מעניק הזיכיון, לתקופה מוגבלת, בדרך בהליך מכרזי, שבמסגרתו הוא מתחייב לתנאים מסויימים שאי עמידה בהם מהווה עילת שלילת הזיכיון. הפיקוח על זיכיון הינו רב יותר מצד הרגולציה. רישיון – לעומת-זאת,  הינו זכות שאדם או גוף משפטי מקבלים מכוח הדין, … להמשך קריאה

מתוך ספרו של עו”ד אילן שרקון: “אחוזי בניה” בחוק

לפי עו”ד אילן שרקון, החקיקה הישראלית אינה יוצקת תוכן מפורש באופן הגדרתה את המונח זכות בניה, אשר פירושו, הסך המותר לבניה כפי שהוא מוצג באחוזים מתוך סך כל השטח – “אחוזי בניה”. כמו כן, ההתייחסות הקיימת אינה מגלמת את מרכזיות הזכות בחיי תושבי המדינה וודאי שאינה מביאה לידי ביטוי מספק את הפוטנציאל הרב הגלום בשימוש … להמשך קריאה

אחוזי הבניה כמגבלה על זכות הבעלות | מתוך ספרו של עו”ד אילן שרקון ‘זכויות בנייה’

לפי עו”ד אילן שרקון, הגישה הרואה בזכות הבניה כמגבלה על זכות הבעלות גורסת, כי כאשר מסירה הרשות השלטונית את ההגבלה, וקובעת כי מותר יהיה לבעל מקרקעין, לבנות שטח רצפה גדול יותר משנקבע בתחילה – אין היא נותנת לו דבר ובייחוד אינה נותנת לו “אחוזים”, אלא היא מסירה את ההגבלה מהבעלות או מקלה אותה, בכך מאפשרת … להמשך קריאה

מתוך ספרו של עו”ד אילן שרקון: הגדרת המונח “אחוזי בניה” בחוק

החקיקה הישראלית אינה יוצקת תוכן מפורש באופן הגדרתה את המונח זכות בניה, אשר פירושו, הסך המותר לבניה כפי שהוא מוצג באחוזים מתוך סך כל השטח – “אחוזי בניה”. לדברי עו”ד אילן שרקון, ההתייחסות הקיימת אינה מגלמת את מרכזיות הזכות בחיי תושבי המדינה וודאי שאינה מביאה לידי ביטוי מספק את הפוטנציאל הרב הגלום בשימוש מיטבי ומודרני … להמשך קריאה

“זכויות בניה” בפסיקת בתי-המשפט – הגישות השונות | מתוך ספרו של עו”ד אילן שרקון

לדברי עו”ד אילן שרקון, לאור קיומה של החקיקה הדלה לעניין “זכויות בניה” ובהסתמך על הספרות האקדמית אשר עסקה בנושא וניסתה ליצוק תוכן מהותי למונח זכויות הבניה, התפתחו בפסיקה. מספר מגמות שונות בהתייחסותן לאחוזי בניה ומהותן. עו”ד שרקון מסביר כי הגישה המרכזית אשר עולה במספר רב של פסקי-דין היא פרשנותם של בתי-המשפט בנוגע למהותם של אחוזי … להמשך קריאה